Arbetlose marsch

Ejns, tswej, draj, fir, arbetlose senen mir,
nischt gehert chadoschim lang
in fabrik den hamer-klang,
‘s lign kejlim kalt, fargesn,
‘s nemt der sschawer sej schon fresn,
gejen mir arum in gas, 
wi di gewirim pust-un-pas. (X2)
 
Ejns, tswej, draj, fir, arbetlose senen mir,
on a beged, on a hejm,
undser bet is erd und lejm,
hat noch wer wos tsu genisn,
tajlt men sich mit jedn bisn,
waser wi di g’wirim wajn 
gisn mir in sich arajn. (X2)
 
Ejns, tswej, draj, fir, arbetlose senen mir,
jorn lang gearbet schwer,
un geschaft als mer un mer,
hajser, schleser, schtet un lender,
far a hojfele farschwender.
Undser lojn derfar is wos 
Hunger, nojt un arbetlos. (X2)
 
Ejns, tswej, draj, fir, ot asoj marschirn mir,
arbetlose, trit noch trit,
un mir singn sich a lid
fun a land, a welt a naje,
wu es lebn mentschn fraje,
Arbetlose is kejn schum hant 
in dem najen frajen land. (X2)

 

yiddish

Écouter

Télécharger

Des sons

Des mots, des notes ...